Woonschip

          Met pijn in zijn hart was Ulbe genoodzaakt het schip te verkopen en in te ruilen voor het 82,971 tons motorscheepje ‘Excelsior’ [G 8300 N] van Foppe de JONG uit Leeuwarden.

Afb.: Kwitantie verkoop ‘Twee Gebroeders’ (foto: archief Lammert Uzn Zwaga)

Als toegift bij het tot stand komen van de ruiling betaalde Ulbe fl. 2.800,- aan De JONG en fl. 28,- voor het opmaken van een akte van ruiling door gerechtsdeurwaarder A. HIEMSTRA uit Leeuwarden. Het skûtsje was te klein geworden, om er nog langer de kost mee te kunnen verdienen. Met de komst van de gemotoriseerde vrachtvaart moest de concurrentie aangegaan worden en werd de traditionele binnenvaart onder zeil gesaneerd. Een enkeling als Akke haar neef Jan Tjittes BROUWER (1915-1988) met zijn schip de ‘Hoop doet Leven’ [L 1436 N] en Jan de VRIES (1913-1986) met zijn ‘De Drie Gezusters’ [S 501 N] hielden het nog vol tot in de jaren zestig.

Afb.: Foppe de JONG en Hiltje BAKKER aan boord aan de Emmakade (foto: archief Luite Berkenbosch)

Afb.: De ‘Twee Gebroeders’ als woonschip aan de Emmakade NN bij de kruising met de Margaretha de Heerstraat in Leeuwarden, 1965 (foto: archief Hiltje Roosingh-de Jong)

          De zesenzestig jarige Foppe de JONG werd de nieuwe eigenaar van de ‘Twee Gebroeders’ op 31 januari 1952 en maakte er een woonschip van, door een houten potkast over het ruim te maken ter vergroting van de woonruimte, met ligplaats aan de Emmakade Noordzijde (t.h.v. nr. 43) achter de Koepelkerk in Leeuwarden. Hij zou er niet meer mee gaan zeilen. De verkoop van het skûtsje was het gesprek van de dag aan de waterkant. “Zou de verkoop van het skûtsje het einde van het skûtsjesilen dichterbij brengen?” Maar in het voorjaar van 1966 kocht de Stichting Donia, na eerdere tevergeefse pogingen, het schip aan om het terug naar Langweer te halen en gaf daarmee gehoor aan de stem van het dorp. Het schip is dat jaar in de zomer nog een maand verhuurd geweest alvorens het weer werd omgebouwd tot wedstrijdschip.

Afb.: De ‘Twee Gebroeders weer terug in Langweer aan de Griene Wal, 1966. Durk de Jong maakt het schip vaarklaar, gadegeslagen door Sikkema en Rimmelt Visser (foto: boek ‘Trije Swannen yn folle flecht’ door Pieter Brinksma)

Afb.: Een kraanline lier op de SB-kokerswang van de mêstkoker (foto: boek ‘Trije Swannen yn folle flecht’ door Pieter Brinksma)