Loading...
HET SKÛTSJE2019-07-24T13:46:13+00:00

De geschiedenis van het skûtsje in 10 delen

Lees hier alles over de lange en boeiende geschiedenis van de ‘Twee Gebroeders’ opgemaakt door Frits Jansen (Stichting Foar de Neiteam en fokkemaat op de ‘Twee Gebroeders’). In 10 delen komt een scala aan achtergrondinformatie en leuke anekdotes over dit prachtige skûtsje aan de orde. Wil je de edities in je mailbox, vul dan hier je e-mailadres in.

Stuur mij de edities per e-mail

Het skûtsje
‘Twee Gebroeders’

Het skûtsje ‘Twee Gebroeders’ werd in 1914 in opdracht van Rienk Zwaga op de werf Wildschut in Gaastmeer gebouwd. Het was met een tonnage van 51 ton een echt “greideskûtsje” (modderskûtsje), breed voor zijn lengte. Het heeft in de volksmond nog altijd de naam ‘de grutte griene’. Dit skûtsje werd zes maal kampioen, vier maal met Ulbe Zwaga, de zoon van Rienk sr., eenmaal met Rienk Zwaga en één keer met Lammert Zwaga, beiden zoon van Ulbe Zwaga.

Eigenaar Skûtsje : Stichting Skûtsje Doniawerstal
Bouwjaar : 1914
Werf : Wildschut Gaastmeer
Tonnage : 51 ton
Zeilteken : Zwaan
Kleur : groen
Lengte : 19,50 m
Breedte : 3,81 m
Holte : 1,18 m
Diepgang : 38 cm

Bemanning

 • Fok : Jesse de Boer, Tom van der Meer
 • Lieren/trim: Gerrit Visser
 • Uitkijk/lopend werk : Ulbe Zwaga
 • Peilen : Nynke Koopmans-v/d Veen, Einte Minnesma
 • Zwaard : Tsjalling Snijder, Rob Hoogenboom
 • Grootschoot : Jan Henk Kampen, Frans de Boer, Auke de Haan, Sybren Gosse van der Velde
 • Adviseur : Jorrit Jousma
 • Schipper : Jaap Zwaga

Bestuur

 • Johan Abma, Voorzitter & interim Technische zaken
 • Piet Boer, Penningmeester & interim Secretaris
 • Arjen Rahusen, Commerciële zaken
 • Albert van der Helm, Donateurs en PR
 • Jolanda Elzinga, Algemeen bestuurslid

Historie

Afb.: Landkaart Doniawerstal

Langweer, Lang-War, een dorp met daaromheen vanuit de Wielen langgerekte percelen land die landinwaarts lopen. Bereikbaar over land via de Breede dyk, nu een geasfalteerde weg (Langwarderdyk), maar in vroegere tijd onverhard en bar en boos. Zodra regens de zandpaden, vanuit St. Nicolaasga en Idskenhuizen, onbegaanbaar maakten, waren de enige verbindingsmogelijkheden over het water. Een dorp dat over het water wel altijd goed bereikbaar is geweest. Enerzijds een agrarisch dorp. Omringd door meren, moest men zich wel over het water verplaatsen, veel boeren hadden land over het water, waar in de zomer ook de koeien verbleven, en er twee keer per dag gemolken moest worden. Wanneer de boer zijn boter wilde slijten, moest hij naar Sneek varen, de wekelijkse tocht was altijd een stille wedstrijd. Anderzijds woonden er veel schippers als Willem Jacob SLOF, Johannes van der ZWAAG, Pier M. de JAGER, Rinke en Cornelis van der ZEE, Klaas Durks de JONG, Jelmer STASTRA, Pieter SIJBESMA, Freark Everts BOKMA, Marten KOK, Sjoerd en Pieter VISSER, Meint HARTSTRA, en was er voor hen een scheepstimmerwerf, looierij en een haven. Richting Boornzwaag was er de Sweachmer polder- en roggemolen, welke op initiatief van Jonkheer Frans Julius Johan van Eysinga in 1782 werd gebouwd, voor het faciliteren in een dubbele behoefte. Het drooghouden van de polder en het malen van graan.

 

Afb.: Sweachmermolen aan de Langwarder Wielen (foto: Marlotte Jansen)

Waar in Grouw en Sneek er al heel lang voor hun plezier gezeild werd, zeilden de Langweerders beroepsmatig uit pure noodzaak. Vanaf 1862 kreeg ook Langweer veel met wedstrijden met vracht- en beurtschepen. Eerst nog georganiseerd door de op 10 augustus 1859 opgerichte Zeilvereniging Langweer, veel later door de Stichting Donia (1965-1997). De wedstrijdcommissie van de ZV Langweer heeft er voor zorggedragen dat binnen de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) Langweer vanaf 1955 al vast op de wedstrijdagenda staat. De roep naar een eigen skûtsje werd hierdoor, naast het organiseren van een wedstrijd op de Langweerder Wielen, groter. In 1965 werd, na een vergadering waar de verenigingen van Langweer in waren vertegenwoordigd, de ‘Friesland’ [L 1944 N] van Lodewijk MEETER (1915-2006) aangekocht. Er was echter heimwee naar het eigen skûtsje de ‘Grutte Griene’. Het groengekleurde skûtsje de ‘Twee Gebroeders’ [S 1097 N] van hun dorpsgenoot, de oude Langwarder skûtsjeskipper Rienk ZWAGA.

 

 Vrachtvaren

De ‘Grutte Griene’, zoals het skûtsje in de volksmond nog steeds wordt genoemd, werd in 1914 bij de Gebrs. Wildschut in Gaastmeer gebouwd voor fl. 3.500,- (incl. twee kroaden en twee schoppen) in opdracht van de toen 31-jarige Rienk Ulbeszoon ZWAGA (*13-02-1883 te Langweer – †12-01-1962 te Sneek) uit Dijken bij Langweer. De Eerste Wereldoorlog was net begonnen toen het schip op donderdag 27 augustus werd gemeten op een laadvermogen van 50,191ton. Tien ton groter dan waar Rienk het schip in eerst instantie op wilde laten bouwen. Zijn grootvader Rienk Ulbes ZWAGA (*08-03-1831 te Langweer – †03-04-1900 te Langweer) verdiende als praamschipper zijn geld al via het water waarna ook Rienk in zijn voetsporen trad.

 

Afb.: Werf Wildschut in Gaastmeer

De naam ZWAGA, waarschijnlijk een toponiem, Zwaag (Fr: Sweag) betekent grasland, kwam oorspronkelijk uit Boornzwaag, wat vrij vertaald “grasland aan het water” betekent.

. Lees meer …


De bemanning van het skûtsje van Langweer


taak aan boord : Schipper
aan boord sinds :
voorheen :
1982 Langweer (in de roef) als kind.
Later op Leeuwarden met zijn oom en later ook met zijn vader ( fokkenist en schotenman)
Vervolgens op Huzum ( verschillende functies)
Daarna op Grou (voornamelijk trim)
Langweer (schipper)
Huzum (adviseur) en
heden Langweer (schipper)
woonplaats : Grou
beroep: Schipper
geboren: 29 maart 1971

taak aan boord : Adviseur
aan boord sinds : 2017
voorheen : Woudsend . Langweer . Halve Mean 
woonplaats : Grou
beroep : Scheepsbouwer
geboren : 24 mei 1949

taak aan boord : Fok
aan boord sinds : 2017
voorheen : Earnewaldster Skûtsje
woonplaats : Burgum
beroep: Jachtbouw
geboren: 9 februari 1998

taak aan boord : Fok
aan boord sinds : 2019
voorheen : 

woonplaats : 
beroep: 
geboren: 

taak aan boord : Fok
aan boord sinds : 2019
voorheen : 
woonplaats : 
beroep: 
geboren: 

taak aan boord : Grootschoot
aan boord sinds : 2017
voorheen : 
woonplaats : 
beroep: 
geboren: 

taak aan boord : Grootzeil
aan boord sinds : 2017
voorheen : IFKS bij Freddy vd Heide op de “ Drie Gebroeders “ uit Grou (schotenman)
Daarna SKS bij Lodewijk Meeter op “ Doarp Huzum “ (liereman)
Overigens de start ooit gemaakt bij Jeen Zwaga (oom van Jaap) op Earnewâld
woonplaats : Burgum
beroep: Bedrijfsleider van 2 Esso Tankstations ( Burgum en A32 Oldeholtwolde )
geboren: 5 augustus 1961

taak aan boord : Zwaard (bb)
aan boord sinds : 2019
voorheen : 

woonplaats : 
beroep: 
geboren: 

taak aan boord : Grootzeil
aan boord sinds : 1991
voorheen :
1991-1999 op Langweer-Twee Gebroeders bij Tjitte Janz Brouwer, laatste jaar zeilend met Anne Tjerkstra op De Swan van Donia. (roef, peiler, grootschoot)
1999-2005 De Jonge Jan ook wel De Poep genoemd (peiler, derde man voordek, grootschoot)
Schipper met ploegje zeilen voor de Stichting Skûtsje Doniawerstal.
2010-2012 Langweer met Ulbe Brandsma op de Ut e Striid (grootschoot)
2012-2014 Langweer met Jaap Zwaga (grootschoot)
2014-2016 Joure (grootschoot)
2017-…….. Langweer bij Jaap Zwaga op Twee Gebroeders (grootschoot)
woonplaats : Langweer
beroep: allround operator in de 3 ploegen dienst bij de koffie verpakkerij bij JDE in de volksmond beter bekent als Douwe Egberts
geboren: te Langweer

taak aan boord : Grootschoot
aan boord sinds : 2019
voorheen : 
woonplaats : 
beroep: 
geboren: 

taak aan boord : Grootschoot
aan boord sinds : 2019
voorheen : 
woonplaats : 
beroep: 
geboren: 

taak aan boord : Lieren / Uitkijk
aan boord sinds : 2017
voorheen : 
woonplaats : 
beroep: 
geboren: 

taak aan boord : Zwaarden
aan boord sinds : 2017
voorheen : 
woonplaats : 
beroep: 
geboren: 

0
mijl gevaren
0
jaar in de vaart
0
Likes op FB
0
ton

HELP ONS WINNEN

“zonder de steun van onze supporters, fans en donateurs zouden we natuurlijk nooit een prijs kunnen winnen..”

WORD DONATEUR

Het skûtsje van Langweer en haar schippers